Categorie: Nieuws

Hindoes prijzen Vaticaan om zonne-energie

Je hoort niet iedere dag dat aanhangers van het ene geloof de leider van een ander geloof complimenteren. Toch heeft de Hindoe-gemeenschap bij monde van een vooraanstaand leider de paus en het Vaticaan geprezen om de voltooiing een 2400 panelen tellende matrix van zonnepanelen. Een mooi gebaar dat in deze tijden van geloofswaanzin en terreur een welkome afwisseling biedt. De zonnepanelen zullen jaarlijks een uitstoot van ongeveer 225 ton CO2 besparen, wat gelijk staat aan het verbranden van ongeveer 80 ton olie. Vooraanstaand Hindoe leider Rajan Zed sprak vol lof over Paus Benedictus XVI vanwege “deze milieuvriendelijke stap en zijn regelmatige oproepen tot milieuvriendelijkheid.”

Zed, die voorzitter is van de Universal Society of Hinduism, drong bij alle religieuze leiders aan op het openlijk nastreven van de milieuvriendelijke zaak. “Oude hindoe-geschriften, met name Atharva-Veda, spreken zeer respectvol over moeder natuur,” zei hij. “We mogen dan een ander geloof aanhangen, we delen hetzelfde thuis – de Aarde. We moeten leren dat we ofwel gezamenlijk vooruit gaan, ofwel gezamenlijk mislukken. De mens kan individueel leven, maar kan alleen als collectief overleven,” voegde hij toe. Wijze woorden, die deels geciteerd zijn uit de geschriften.

Het Vaticaan is overigens van plan een nieuwe grote zonnecentrale te bouwen iets ten noorden van Rome. De elektriciteit uit dit project die het Vaticaan niet nodig heeft, zal worden verkocht aan het Italiaanse stroomnet.

Werk mee aan onderzoek naar zonnecellen!

Wetenschappers van de Harvard Universiteit en IBM hopen de kracht van miljoenen computers aan te wenden om een nieuwe, goedkope vorm van zonne-energie te ontwikkelen. IBM’s World Community Grid is een netwerk dat de rekenkracht van de computers van vrijwilligers aanwendt om maatschappelijk relevante problemen op te lossen. Het project, dat naar schatting 22 jaar zou duren, kan op deze manier naar verwachting in slechts 2 jaar voltooid worden.

De wetenschappers hopen dat het project hun in staat stelt een combinatie van organische materialen te vinden die het mogelijk maakt goedkope dunne-film zonnecellen te realiseren. De technologie zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om van ramen zonnepanelen te maken. Organische dunne-film technologie bestaat al een paar jaar, maar de cellen zijn nog niet kosten-efficiënt genoeg om op grote schaal in commerciële productie genomen te worden. De meest efficiënte op silicium gebaseerde zonnecellen zetten zo’n 20 procent van het ingevallen zonlicht om in elektriciteit. Organische cellen moeten het vooralsnog doen met slechts 5%, wat de helft is van het niveau dat benodigd is om rendabel te zijn.

IBM heeft het World Community Grid ontwikkeld om humanitair relevant wetenschappelijk werk te ondersteunen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van medicijnen tegen kanker, knokkelkoorts en AIDS. Het netwerk verbindt de computer van de gebruiker met een centrale server, die de computer een stuk rekenwerk aanbiedt. Als dit werk compleet is, worden de resultaten terug gestuurd. “Het is een manier voor mensen met computers om iets goeds te doen,” aldus Joe Jasinki van IBM.

Momenteel zitten al meer dan een miljoen computers aangesloten op het netwerk. Als de rekenkracht van deze computers bij elkaar opgeteld wordt, is het netwerk één van ‘s werelds krachtigste supercomputers. Leden downloaden een stuk software, dat ervoor zorgt dat de computer de berekeningen uitvoert als deze niet in gebruik is. IBM levert tevens een beveiligingsprogramma om de computer te beschermen tegen ongevraagde indringers.

Je kunt jezelf opgeven en de software downloaden via de website van het IBM World Community Grid !

Zonnepanelen vervangen asbestdaken

De gedeputeerde staten van Drenthe trekken 130.000 euro uit voor een koppeling tussen het saneren van asbestdaken en de plaatsing van zonnepanelen. Het project, dat de naam “Zon voor asbest in de Veenkoloniën” draagt, wordt samen met de provincie Groningen uitgevoerd. Het project is bedacht door de lokale SP-fractie, die er in juni 2008 een motie voor indiende. Er wordt eerst een proefproject van 65.000 euro gestart. Dit geld is afkomstig uit de voortijdig gestopte ‘pest aan asbest’-campagne, waarvan het overgebleven budget in het nieuwe project is gestort.

Momenteel wordt er nog gerekend of het project financieel haalbaar is. Blijkt dit inderdaad zo te zijn, dan krijgt een selecte van 10 Drentse boerenbedrijven een subsidie van €5.500 om het asbest in hun daken te verwijderen en te vervangen voor zonnepanelen. Dit staat voor een dak van 1000 vierkante meter ongeveer gelijk aan 45% van de saneringskosten. De overige investerings- en saneringskosten worden terugverdiend door de zonnepanelen; de geproduceerde energie wordt namelijk doorverkocht aan eneco. De provincie Groningen gaat tegelijk een pilot voor 10 bedrijven starten.

“Zonne-energie is de meest duurzame vorm van energie en kost relatief weinig. Bij deze regeling snijdt het mes aan twee kanten,” aldus gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) van milieu en energie. Met de proef wil zij testen of een dergelijk project ook op grote schaal haalbaar is. De overige 65.000 euro van het project worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van wind- en waterdichte zonnedaken, die ‘stekkerklaar’ op huizen geplaatst kunnen worden.

Het project “Zon voor asbest in de Veenkoloniën” is een samenwerking tussen de Agenda voor de Veenkoloniën, Eneco, Energy Valley, LTO-Noord, Rabobank, Univé en de provincies Groningen en Drenthe.

Bron: Emmen.nu (herschreven)

Zonnepanelen als ramen

Ontwikkelaars van fotovoltaïsche techniek zijn zich steeds vaker bezig aan het houden met de uiterlijke aspecten van hun product. Denk aan fotovoltaïsche dakpannen die opgaan in het ontwerp van het huis of aan de nieuwste vinding: transparante zonne-ramen. RSi solar kwam er onlangs mee op de proppen. “De mogelijkheden van deze technologie zijn geweldig. Het vertegenwoordigt een grote stap in de richting van de zogenaamde ‘levende gebouwen’, een grote doelstelling van de groene bouw-beweging,” aldus professor Michael Montoya.

De fotovoltaïsche ruiten wekken elk 80 tot 250 watt op, afhankelijk van hun grootte en richting. Maar dat is niet alles; de ruiten dringen interne opwarming terug, waardoor er minder energie nodig is voor air conditioning en ze dringen zowel de UV- als infraroodstraling met 100% terug. De ruiten kunnen kogelvrij gemaakt worden en kunnen aangepast worden op speciale klimaat-omstandigheden. Het bedrijf heeft uitgerekend dat de ruiten een energiebesparing van zo’n 50 procent kunnen opleveren. RSI is van plan de nieuwe panelen te installeren in gebouwen in las Vegas en Hollywood. Het is te hopen dat de technologie ook op de ‘gewone ‘consumentenmarkt verkrijgbaar wordt.

Japan aan de zonne-energie

Japan, de tweede economie van de wereld, moet aan de zonne-energie. Dit omdat men anders mogelijk het gestelde Kyoto-target niet gaat halen. Het verdwijnen van diverse subsidies in 2006 heeft ertoe geleid dat zowel de productie als het gebruik van zonnecellen in het land van de rijzende zon flink zijn gestagneerd. Er is nu voor het eerste kwartaal in 2009 voor 9 miljard Yen (~70 miljoen euro) aan subsidies beschikbaar gesteld voor zonne-energie. Het uiteindelijke doel is om 70% van de huizen te voorzien van zonnepanelen.

Japan aan de zonne-energie
In het plan, dat in November op tafel kwam, heeft Japan zich ten doel gesteld het aantal zonne-centrales in 2020 te vertienvoudigen. In 2030 hoopt men zelfs op een verveertigvoudiging. Hierbij hoort wel een halvering van de productiekosten ver drie tot vijf jaar. Het plan zal duizenden banen creëren en zal de Japanse zonne-industrie een stevige impuls geven. Naast de industrie wordt ook het onderwijs aangepakt; er zal in de lessen meer aandacht worden gegeven aan het duurzaam leven en er zullen zelfs zonne-installaties op scholen geplaatst worden.

Japan is voor zijn energie sterk afhankelijk van Rusland en China, omdat het zelf zeer slecht bedeeld is qua grondstoffen. Behalve economische voordelen, zal het plan dankzij een grotere onafhankelijkheid dus ook behoorlijk geopolitieke voordelen hebben.

China plant grootste zonnecentrale ter wereld

China krijgt regelmatig kritiek te verduren vanwege de kolencentrales die vanwege de zeer snel stijgende energiebehoefte als paddenstoelen uit de grond schieten. En zelfs áls het land aan duurzame water-energie doet, krijgt het de wind van voren, omdat er met het afdammen van de Yangtze een compleet ecosysteem is afgedamd. Ditmaal zit er echter een plan in de pijplijn dat zelfs de grootste criticaster niet door de versnipperaar kan halen; een zonnecentrale van maarliefst 1 gigawatt.

De centrale moet door de bedrijven China Technology Development Group Corporation en Qinghai New Energy (Group) Co. Ltd. gebouw gaan worden in het noordoostelijke Qaidam-bekken. Het is niet de eerste keer dat een project op dergelijke schaal wordt aangekondigd; medio 2008 kondigde het Amerikaanse PG&E al aan met een plan te komen voor een 800MW-centrale in Californië. Normaal gesproken worden projecten op dergelijke schaal alleen uitgevoerd met zonnewarmte; zonnepanelen worden meestal in de kilowatt tot megawatt schaal geplaatst. Voor de duidelijkheid: een gigawatt (GW) is maarliefst 1000 megawatt (MW), wat wel iets zegt over de schaal van het Chinese project.

De centrale, waarvan nog weinig details bekend zijn, zal hoogstwaarschijnlijk gebruik gaan maken van zowel ‘gewone’ zonnepanelen als dunne-film zonnecellen. Dit is opmerkelijk, omdat deze laatste technologie relatief gezien nog in de kinderschoenen staat. Verwacht wordt dat de Chinezen voor hun project geen zonnecellen gaan importeren, maar vooral de eigen industrie zullen aanwenden om het materiaal te leveren. Belangrijk punt van kritiek is wel dat de eerste investering in het project voorlopig nog maar genoeg is voor 30MW aan zonne-energie. Of de centrale dus ooit helemaal afgebouwd wordt, is maar de vraag. Maar aangezien er over de gehele wereld ambitieuze plannen zijn voor grote zonne-installaties, is de zonne-wedloop hopelijk begonnen. We zijn in ieder geval weer een kleine stap dichterbij een duurzame wereld.

Sunseeker II – Een vliegtuig op zonne-energie

Onbemande vliegtuigjes op zonne-energie halen nu en dan het nieuws bij het breken van records op zowel het gebied van afstand als hoogte. Minder bekend echter, is het feit dat er ook al een bemand zonne-vliegtuigje bestaat. De sunseeker II is het enige vliegtuig in zijn soort; bemand en aangedreven door enkel en alleen zonne-energie.

De sunseeker II is een hybride vliegtuig, dat gebruik maakt van zijn accu’s om op te stijgen en hoogte te winnen. Het vliegen zelf, dat weg heeft van zweefvliegen, vindt plaats puur op basis van de zonne-energie die real-time ontvangen wordt. De accu’s worden in ongeveer anderhalf uur volledig opgeladen, waarna het vliegtuig indien nodig verder kan stijgen. Met de huidige generatie batterijen kan de sunseeker tot laat in de middag blijven vliegen.

Het team van Solar Flight heeft haar succes te danken aan een uniek staaltje technologie, dat het toestaat de zonnecellen ín de vleugel van het vliegtuig op te nemen, in plaats van ze er bovenop te plakken. De accu’s zitten in de vleugels verwerkt. Tot slot bezit het vliegtuig een unieke trilling-dempende propellor (onzichtbaar op de afbeelding, zit achteraan gemonteerd), waardoor het vliegtuig minimaal verstoord wordt en weinig spanning ondervindt tijdens de vlucht.

De maximumsnelheid is beperkt: ≈65 km/uur op alleen de zonnepanelen en ≈130km/uur als de accustroom ingezet wordt . Deze snelheid staat het toe tijdens de vlucht het dak open te houden. Dankzij de beperkte snelheid zijn vogels niet bang voor de sunseeker; ze landen soms bijna op het vliegtuig! Zodra de motoren uitgezet worden, kan het uren duren alvorens het toestel naar grondniveau zweeft. Mede hierdoor zijn de bekende ‘airbrakes’ aangebracht, waarmee men het vliegtuig in de lucht kan afremmen.

Mobieltje laadt zich op met behulp van de zon

Het Chinese bedrijf ZTE heeft afgelopen woensdag bekend gemaakt een mobiele telefoon ontwikkeld te hebben die puur en alleen maar op zonne-energie kan werken. Het zogenaamde ‘Coral-200-Solar’ toestel heeft een klein zonnepaneel op de achterkant gemonteerd, waarmee de accu zonder tussenkomst van het stroomnet opgeladen kan worden.

De ratio opladen / spraaktijd is ongeveer 4:1. Dat wil zeggen, met vier uur opladen kun je één uur bellen. Dat lijkt niet veel, maar vergeet niet dat de standbytijd van de gemiddelde mobiele telefoon veel langer is dan de spraaktijd. Daarnaast is dit een telefoon die ook in gebieden zonder elektriciteit, maar mét veel zon, zoals een groot deel van de derde wereld, gebruikt kan worden. “We schatten dat momenteel zo’n twee miljard mensen wereldwijd geen toegang hebben tot elektriciteit,” aldus ZTE general manager Wang Yong Zhong.

De telefoon wordt eerst gelanceerd in Papua-Nieuw Guinea, Samoa en Haïti; landen mét zon, maar zónder een goede, betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Het is overigens niet de enige in zijn soort; ook Samsung probeert met zijn blue earth ook in te spelen op de – gelukkig – stijgende vraag naar duurzame producten. Met de steeds verder gaande ontwikkeling naar producten op zonne-energie.

Duitse zonnecel haalt rendement van 41%

Onderzoekers van het Duitse Fraunhofer Instituut voor zonne-enegie (Freiburg) hebben een zonnecel ontwikkeld die een rendement van maarliefst 41.1% haalt. Het invallende licht wordt tot een factor 454 geconcentreerd en gericht op een kleine (slechts 5 mm2!) zonnecel. Deze zonnecel bestaat uit meerdere lagen, waardoor een groter deel van het zonlicht gebruikt kan worden voor omzetting naar elektriciteit. De lagen bestaan uit respectievelijk GaInP (gallium indium fosfide) en GaInAs (gallium indium arsenide) op een substraat van germanium.

“We zijn erg bij met deze doorbraak,” aldus groepsleider Frank Dimroth van het laboratorium. “Ons team gelooft al sinds het begin in het concept. Het succes dat we behaald hebben, hebben we te danken aan jarenlang toegewijd werk.” De materialen van elke laag zijn bijzonder geschikt om specifieke delen van het zonne-spectrum te absorberen. Om de verschillende lagen aan elkaar te ‘lijmen’ is een speciale techniek nodig, die metamorfe groei heet. Deze noodzaak komt voort uit het feit dat de materialen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld silicium, geen constante afstand hebben tussen de atomen. Hierdoor ontstaan defecten (dislocaties) op plaatsen waar de verschillende materialen elkaar ontmoeten. Het zijn deze defecten die het rendement drastisch omlaag halen.

De onderzoekers zijn er echter in geslaagd de defecten te laten ontstaan op plaatsen waar de zonnecellen nauwelijks elektrisch actief zijn. Het resultaat is dat de actieve, belangrijke, delen van de cel weinig defecten vertonen – een voorwaarde voor het behalen van maximaal rendement. “Dit is een bijzonder goed voorbeeld van hoe het beheersen van onvolkomenheden in een kristal kan leiden tot technische doorbraken,” aldus directeur prof. Eicke R. Weber. De nieuwe techniek geeft onderzoekers de mogelijkheid een groot aantal materialen te combineren, wat ik in het verleden niet of nauwelijks mogelijk was. Het is wel belangrijk dat iedere laag dezelfde stroomsterkte levert, omdat de laagjes in serie geschakeld zijn en dus gelimiteerd worden door de zwakste component.

De nieuwe cellen passen qua bandgap nagenoeg perfect bij het zonlicht zoals wij dat op aarde ontvangen. Het is onder meer om deze reden dat de cellen zo efficiënt zijn. Met een concentratiefactor van 454 werd een rendement van 41.1% bereikt. Werd de concentratie nog verder opgeschroefd naar 880 zonnen, dan halen de cellen ondanks de temperatuur alsnog een rendement van 40.4%. Dit maakt de cellen perfect geschikt voor toepassing in een concentrerende zonnecollector, een type zonnecollector dat vooral goed toepasbaar is in landen met relatief veel zonneschijn. Het laboratorium werkt samen met de bedrijven Azur Space en Concentrix Solar om de technologie zo snel mogelijk marktwaardig te krijgen. “Deze cellen zijn de meest effectieve manier om de kosten voor het opwekken van zonne-energie te verlagen,” aldus afdelingshoofd Dr. Andreas Bett. “We willen dat zonne-energie zo snel mogelijk concurrerend wordt met conventionele elektriciteit. Met deze nieuwe resultaten is dit doel een stap dichterbij!”

Bron: Solarserver
Foto: Fraunhofer instituut voor zonne-energie<