Subsidie zonnepanelen

Subsidie zonnepanelen 2018Indien je er aan denkt om een systeem met zonnepanelen te laten plaatsen op je dak spreekt het voor zich dat je graag zoveel als mogelijk zal willen kunnen besparen. Eén van de belangrijkste mogelijkheden waarmee je dit kan realiseren is door het aanvragen van een bepaalde subsidie zonnepanelen. Het is algemeen bekend dat de landelijke subsidie voor zonnepanelen vandaag de dag niet meer bestaat, maar er zijn gelukkig enkele andere opties die worden aangeboden die eveneens zeer interessant zijn en een bepaald financieel voordeel aanbieden. Wist je al dat de BTW teruggave regeling voordeliger is dan de oude subsidie? We zetten alle mogelijkheden in dit artikel graag even voor jou op een rijtje.


Ook tot 30% besparen op de kosten? Ontvang vrijblijvend tot 6 offertes en begin met vergelijken.

Navigeer op deze pagina naar:

Welke kostprijs in 2018?

kosten-zonnepanelenVooraleer we het gaan hebben over de mogelijke financiële compensaties en eventuele subsidies waar je recht op hebt is het altijd interessant om even te kijken welke kostprijs er verbonden is aan een systeem met zonnepanelen. We hebben alvast even verschillende systemen voor jou op een rijtje gezet die zijn gebaseerd op het aantal personen waaruit een huishouden bestaat. Zo krijg je alvast een goed beeld van de prijs waar je ongeveer rekening mee zal moeten houden.

  X aantal panelen De kosten (gemiddeld) Besparing per jaar
1 persoon 8 € 3.400 – € 4.100 € 420,-
2 personen 13 € 5.200 – € 6.300 € 680,-
4 personen 18 € 6.400 – € 7.700 € 930.-
6 personen 21 € 7.300 – € 8.800 € 1.110.-

Voor een uitgebreide kostenanalyse ga je naar de pagina: zonnepanelen kosten.

Het spreekt voor zich dat je er als eigenaar van een woning niet noodzakelijkerwijs voor moet kiezen om het volledige energieverbruik zelf op te vangen door middel van een systeem met zonnepanelen. Je kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om slechts een gedeelte van de groene energie zelf op te wekken. In dat geval liggen de kosten een stuk lager terwijl je toch nog kan rekenen op enkele interessante voordelen.


Zijn zonnepanelen tegenwoordig ook zonder subsidie rendabel?


(2015 en eerder) Zonnepanelen subsidie in het verleden

De subsidie op zonnepanelen voor 2012 was zeer populair; de stand van zaken op 1 oktober 2012, was dat er nog ruim €7 miljoen beschikbaar was uit de totale subsidiepot van €21 miljoen. Ook tijdens een nieuwe ronde bleek de subsidie op zonnepanelen zeer populair te zijn. De subsidieregeling in 2013 was al 6 maanden voor het eind op. In het verleden konden mensen die er voor kozen om een investering te doen in een systeem met zonnepanelen een beroep doen op een landelijke subsidie. Deze landelijke subsidie was van kracht in het jaar 2012 en 2013 en voorzag een terugbetaling ter waarde van 650 euro. Op het ogenblik dat de subsidieregeling werd ingevoerd kozen enorm veel huishoudens er voor om te investeren in een systeem met zonnepanelen. Om deze terugbetaling op te vangen werd door de Nederlandse overheid een budget uitgetrokken van zo’n slordige 50 miljoen euro.

Dit lijkt misschien een enorm bedrag te zijn, maar in de praktijk valt dat best mee. In geen tijd was de volledige pot dan ook opgebruikt waardoor andere geïnteresseerde investeerders moesten wachten tot het jaar 2013. Omdat de subsidie de overheid zoveel geld kostte en de kostprijs van een systeem met zonnepanelen daalde werd er al snel voor gekozen om de subsidie af te schaffen. Dit betekent evenwel niet dat je vandaag de dag op geen enkele subsidie meer kan rekenen.

 (t/m 2011) De opbouw van de oude SDE-regeling

Het subsidiebedrag bedroeg voor 2009 33 cent per geproduceerde kWh. Dit bedrag komt tot stand door de gemiddelde energieprijs (voor 2009 €0,202/kWh) af te trekken van het toenmalige plafond van €0,526. Het subsidiebedrag wordt ieder jaar aangepast, getuige de lichte daling in 2010. Voor 2010 gold, dat het basisbedrag is verlaagd naar €0,474 per geproduceerde kWh. Dit omdat zonnepanelen het afgelopen jaar forst goedkoper zijn geworden; door het geld uit te smeren, kunnen meer projecten worden ondersteund. De subsidiepot is goed voor de sponsoring van ongeveer 26MW aan kleinschalige projecten (zie ministerie van economische zaken). Voor de gemiddelde particulier betekent dit dat er gemiddeld over de looptijd van 15 jaar een subsidiebedrag van 24,4 cent per geproduceerde kWh ontvangen wordt. Voor grotere installaties (tussen de 15kWp en 100kWp) is nog eens geld opzij gezet voor ongeveer 11MW. Het subsidiebedrag komt voor grote projecten neer op ongeveer €0,35 per geproduceerde kWh.

Er wordt geen subsidie gegeven op de aanschaf van zonnepanelen. De oude salderingsregeling, waarin het door jouw opgewekte vermogen van je energierekening wordt afgetrokken, blijft naast deze subsidie ook bestaan.

subsidie zonnepanelen smal

De salderingsregeling

Op momenten dat je minder elektriciteit gebruikt dan de zonnepanelen produceren, lever je feitelijk stroom aan het net. De salderingsregeling houdt in dat je de eerste 3000 kWh aan elektriciteit die je netto aan het net heeft geleverd, mag verrekenen met de elektriciteit die je van de energieleverancier koopt. In praktische termen; lever je meer dan je verbruikt, dan zal de meter teruglopen. Let op: je hebt hiervoor wél een meter nodig die terug kan lopen, een zogenaamde ferrarismeter zonder terugloopblokkering. Heb je deze niet, dan ben je een dief van je eigen portemonnee en word je sterk aangeraden bij je leverancier te informeren naar vervanging van jehuidige meter. Heb je deze wel en kondigt je energieleverancier aan deze te vervangen, maak er dan melding van dat je zonnepanelen op je dak heeft staan en verzoek het bedrijf de huidige meter te laten hangen. Mits de meter niet aan het einde van zijn levensduur is, is het energiebedrijf verplicht aan dit verzoek te voldoen. Is de meter aan het einde van zijn levensduur, vraag dan om installatie van een meter die terug kan tellen. In sommige gevallen zal dit geld kosten, omdat een dergelijke meter duurder is.

 

(2018) Teruggave van de BTW op zonnepanelen

Wanneer je er voor kiest om een investering te doen in een systeem met zonnepanelen zal je merken dat er 21% van het totale bedrag is voorbehouden voor de BTW. Deze BTW regeling is beter dan de oude subsidie!! Om de kostprijs van de investering voor particulieren te drukken heeft de overheid er voor gekozen om aan particulieren de mogelijkheid aan te bieden om de BTW ten behoeve van een bedrag van 21 procent terug te vorderen. Deze terugvordering houdt evenwel in dat de particulier in kwestie zich er toe verplicht om een BTW-aangifte in te dienen. Vanaf het ogenblik dat er een systeem met zonnepanelen door een particulier wordt aangekocht krijgt deze de stempel van ondernemer. Het betreft uiteraard evenwel geen normale ondernemer in de standaard zin van het woord. Omwille van deze reden kan je als particulier een vrijstelling krijgen van de overheid. Zo kan je toch nog de 21 procent BTW terugvorderen die je hebt betaald op een systeem met zonnepanelen zonder dat er daar verder nog nadelen aan verbonden zijn. Vroeger kreeg je maximaal 650 euro (max 15%; afhankelijk van hoeveel je kocht). Als je nu een zonne-energie systeem koopt van 8000 euro krijg je dus 21% terug van de Belasting. Dit is dus in vergelijking tot de oude subsidie veel beter omdat er geen maximum van 650 euro aan zit! Doe dus je voordeel nu het nog kan!

Wat met de subsidies op zonnepanelen in de toekomst?

Inmiddels mag het duidelijk zijn dat je als investeerder in zonnepanelen vandaag de dag nog steeds kan rekenen op een interessante financiële tegemoetkoming vanuit de overheid. Veel mensen stellen zich evenwel de vraag hoelang dit nog zal aanhouden. Dit weet natuurlijk niemand, maar het is de globale doelstelling dat tegen 2023 een groot deel van Nederland op groene energie moet draaien. Bovendien moet de energieproductie van particulieren nog verder omhoog om ook op dit vlak aan de vooropgestelde quota te kunnen voldoen. Het lijkt dan ook nagenoeg vast te staan dat de overheid nog op z’n minst tot 2023 een bepaalde financiële tegemoetkoming zal aanbieden aan mensen die er voor kiezen om een investering in zonnepanelen te doen. Voor beide partijen lijkt vooral de BTW teruggave een interessante keuze. De kans is dan ook bijgevolg groot dat je ook in de komende jaren nog steeds een besparing van 21 procent op de aankoop van je systeem met zonnepanelen zal kunnen realiseren.

Regionale subsidie voor zonnepanelen

Het feit dat de landelijke subsidie is verdwenen heeft uiteraard zijn impact gehad op de populariteit van zonnepanelen. Zelfs zonder deze subsidie mag een dergelijke investering dan wel rendabel zijn, veel gezinnen beschikten niet over voldoende mogelijkheden om een dergelijke dure aankoop te financieren. Wat veel potentieel geïnteresseerde woningeigenaars niet wisten is dat het verdwijnen van de landelijke subsidie niet meteen alle ruiten ingooide, in tegendeel. De bevoegdheid voor het verstrekken van subsidies bij zonnepanelen werd door de overheid uitbesteed aan steden en gemeenten. Dit heeft een aantal veranderingen teweeggebracht.

In eerste instantie heeft bovenstaande beslissing er voor gezorgd dat er een verschil is ontstaan tussen de subsidies voor zonnepanelen die in stad A of stad B worden toegekend. Niet alleen het bedrag dat wordt toegekend verschilt, bovendien is het ook nog eens zo dat de aanvraagprocedure uiteraard niet meer dezelfde is. Daar waar je vroeger een behoorlijke procedure moest doorlopen is dat Vandaag de dag niet langer het geval. Gewoon even een aanvraag voor de subsidie indienen bij je eigen stad is reeds voldoende om deze al dan niet toegekend te krijgen. De manier waarop dit verloopt kan eveneens verschillen. Bij moderne steden en gemeenten is dit bijvoorbeeld mogelijk reeds mogelijk via hun website.

Voor een actueel overzicht ga je naar: www.energiesubsidiewijzer.nl.

plaatsing zonnepanelen

(Oude) Lokale subsidies

Naast de landelijke SDE-regeling, zijn er in veel gemeenten lokale regelingen beschikbaar. Deze kun je bovenop de SDE aanvragen. In de meeste gevallen is het raadzaam je installateur te laten weten dat u in aanmerking wenst te komen voor deze subsidie. Ook is het belangrijk te onthouden dat iedere gemeente eigen voorwaarden stelt aan de subsidie; informeer u dus goed. Hieronder een aantal voorbeelden van lokale initiatieven. Zie de sites van Energie Subsidiewijzer voor een uitgebreidere lijst met lokale subsidies. Hieronder een lijst van eerdere gegeven subsidies door lokale gemeenten.

  • Amsterdam: de gemeente Amsterdam geeft onder de titel zon op je dak vanaf 14 september 2009 een subsidie op zonnepanelen. Het betreft een eenmalige aanschafsubsidie van €1500.
  • Bloemendaal: de gemeente Bloemendaal kent een subsidie duurzame energietechnieken bestaande woningen. De subsidie bestaat uit een eenmalige vergoeding van €2,50 per Wp.
  • Deurne: de gemeente Deurne heeft een subsidieregeling energie maatregelen, waarin een eenmalige subsidie van €0,55 per Wp voor zonnepanelen is opgenomen.
  • Eindhoven: in Eindhoven is een speciale energiebesparingslening beschikbaar. Deze regeling stelt je in staat tegen een zeer lage rente een lening af te sluiten voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen.
  • Noord-Brabant: onder het motto Brabant bespaart kunnen particulieren een eenmalige subsidie van €500 krijgen, mits zij twee of meer energiebesparende maatregelen nemen. Zonnepanelen vallen ook hieronder.
  • Hoorn: de gemeente Hoorn geeft met ingang van 9 juli een extra subsidie. Het betreft een eenmalige aanschafsubsidie van €1 per wattpiek.

Staat je gemeente er niet tussen? Controleer dan voor de zekerheid de site van je gemeente of er niet toch iets mogelijk is!

LET OP: mocht je achter het net vissen, wees er dan gerust op dat zonnepanelen tegenwoordig zo goedkoop zijn, dat ze ook zonder subsidie winstgevend zijn!

Oude subsidie zonnepanelen op het journaal  (01:42 min)


In deze video uitleg over de subsidie op het NOS journaal. Lees ook wat je moet doen als je asbest wilt verwijderen van je dak: asbest verwijderen.

Zoek jij een specialist bij jou in de buurt?

Jouw situatie is uniek, dus de specialist die je inhuurt moet maatwerk leveren. Wil je zeker zijn van de beste prijs voor de beste kwaliteit? Zorg dan dat je eerst vergelijkt, want de prijzen kunnen aanzienlijk verschillen. Vraag bij ons gratis en vrijblijvend offertes aan! Zodat je straks weloverwogen een keuze kunt maken.