Tekort aan zonnepanelen door Coronacrisis: koop snel!

Als direct gevolg van de Coronacrisis zijn er de afgelopen maanden in Nederland 20 procent minder zonnepanelen op daken en in weilanden geïnstalleerd. Deze achterstand zorgt voor een vertraging in de toename van de productie van groene stroom in ons land. Het probleem doet zich niet alleen in Nederland voor, maar in de hele wereld. De zonnepanelen industrie had al jaren grote moeite de toenemende vraag naar zonnepanelen aan te kunnen, maar door de uitbraak van Covid-19 is de markt tijdelijk helemaal stil komen te liggen. En daar voelen we nu de gevolgen van.

Zakelijke sector het hards geraakt

De zakelijke sector is het hardste geraakt door de Coronacrisis. Daar werden 30 procent minder zonnepanelen geïnstalleerd en is het aantal nieuwe installaties dat zou moeten worden geplaatst dus sterk afgenomen. In de particuliere sector is dit 10 procent, aldus de cijfers van onderzoeksbureau BNR. Nu de crisis langzaamaan afneemt en de normale gang van zaken – met strenge richtlijnen uiteraard – weer kan worden hervat, zal ook de zonnepanelen industrie van deze gebeurtenissen moeten herstellen. En de gevolgen zijn nu al duidelijk.

De oorzaak van het tekort

De oorzaak van het tekort in Nederland en de andere getroffen landen komt doordat zonnepanelen voornamelijk in China worden geproduceerd. Aangezien het virus daar zijn oorsprong had, lag de productie van zonnepanelen een lange tijd helemaal stil. Naarmate het virus zich verspreidde werd het ook in andere landen van de wereld lastiger om zonnepanelen te importeren. Net zoals in zo veel sectoren het geval was, is ook de zonnepanelen sector geraakt door grenzen die zijn gesloten en richtlijnen van de regering om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het probleem ligt nu niet meer in China

Volgens Solar Magazine is de productie van zonnepanelen nu weer voor 84 procent hervat, maar het probleem ligt nu niet meer in China. Verscheidene landen hebben hun grenzen op slot gedaan, er zijn richtlijnen met betrekking tot het omgaan met andere mensen; we moeten allemaal een stapje terug doen om er zorg voor te dragen dat het virus zich niet verder kan uitbreiden. Daardoor worden er nu wel weer zonnepanelen geproduceerd, maar is het plaatsen ervan in veel landen nog steeds aanzienlijk trager dan voorheen.

Tekort aan zonnepanelen is al jaren een probleem

Het feit dat er een tekort is aan zonnepanelen, dat is geen probleem dat door het Coronavirus is ontstaan. Al jaren heeft de markt te maken met een grotere vraag dan aanbod en proberen de fabrikanten van zonnepanelen dit gat op te vullen. In Nederland – en veel andere landen ook – wordt de plaatsing van zonnepanelen gestimuleerd door de overheid en gaan steeds meer particulieren en zakelijke klanten over op het opwekken van eigen groene energie. Fabrikanten zoals SunPower en Canadian Solar hebben grote nieuwe fabrieken geopend om de toenemende vraag aan te kunnen. Dit al bestaande probleem is door de Coronacrisis dus alleen maar versterkt.

Ook een tekort aan monteurs

De sterk toenemende vraag naar zonnepanelen heeft ook een ander probleem naar voren gebracht. Het is natuurlijk geweldig dat zoveel mensen geïnteresseerd zijn in zonnepanelen, maar wie gaat deze installeren? De installateurs in Nederland willen graag aan deze vraag voldoen, maar hebben daar simpelweg niet voldoende capaciteit voor. Er wordt veel geïnvesteerd in training en het vinden van nieuwe krachten, maar de vraag naar zonnepanelen stijgt sneller dan dat de hoeveelheid monteurs kan worden aangevuld.

Wat betekent dit voor de toekomst?

Voor de particuliere markt zijn de gevolgen dus relatief klein en is er een daling van 10 procent aangetroffen in het aantal zonnesystemen dat is geïnstalleerd. Dit heeft voornamelijk geleid tot vertraging van leveringen, dus als jij recentelijk zonnepanelen hebt besteld, dan heb je hier nu mee te maken. Er is ook een tekort aan omvormers, micro omvormers en power optimizers. Het goede nieuws is dat de opslagruimtes nu niet meer leeg zijn en dat het tekort aan zonnepanelen in het land langzaam wordt verholpen. Een vertraging van de levering is een aanzienlijk kleiner probleem dan een afwijzing.

Krijgt de zakelijke markt voorrang?

Het probleem doet zich voornamelijk voor op de zakelijke markt, waar afgelopen maanden 30 procent minder zonnepanelen zijn geplaatst. Dit heeft geleid tot uitstel van grote projecten en het opstellen van zonneparken. Verwacht wordt dat deze projecten in de toekomst voorrang zullen krijgen en dat de zonnepanelen die het land binnenkomen dus eerst naar de zakelijke markt gaan voordat ze de particuliere markt kunnen bereiken. Het is mogelijk dat particuliere investeerders in zonnepanelen hierdoor nog een langere tijd vertragingen zullen ervaren en dat het herstel van de particuliere markt na de Coronacrisis langzaam, maar gestaag zal plaatsvinden.

Laat dit je niet weerhouden

Ook al is de zonnepanelen markt getroffen door de Coronacrisis, ze zijn niet de enige. De gehele economie zal opnieuw moeten worden opgebouwd en de gevolgen van de uitbraak van Covid-19 zijn overal voelbaar. Laat deze vertraging je dus niet weerhouden van het aanschaffen van zonnepanelen, want deze investering is nog steeds zeer de moeite waard. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat het mogelijk wat langer duurt voordat de zonnepanelen op je dak worden gemonteerd, terwijl de markt zichzelf herstelt. En tot dan toe is een beetje geduld het enige wat je nodig hebt.

Comments for this post are closed.