Informatie en tips over zonnepanelen
Gratis en vrijblijvend

Het demissionaire kabinet zal de salderingsregeling voor zonnepanelen niet afbouwen, dankzij de tegenstem van GroenLinks-PvdA in de eerste kamer.

Al sinds 2004 bestaat de salderingsregeling om de investering in zonnepanelen aantrekkelijker te maken. Het stelt huiseigenaren met zonnepanelen in staat om de energie die ze opwekken te verrekenen met hun eigen verbruik, zonder dat ze daarover belasting hoeven te betalen.

Nu is hét moment om zonnepanelen te kopen! (6 redenen)

→ 1. De prijzen zijn nog NOOIT zo laag geweest. 2. De markt staat op zijn kop en is met 90% gekrompen. 3. Je zit in een uitstekende onderhandelingspositie (je krijgt zelfs gratis cadeau's zoals een tablet) 4. Vergelijk je het met belegggen, dan is dit het moment om te kopen wanneer niemand koopt. 5. Bespaar duizenden euro's door 4 offertes naast elkaar te leggen via onderstaande button. 6. Koop nu voordat de prijzen weer stijgen!

Echter, de groeiende populariteit van deze regeling heeft de overheid doen beseffen dat zij steeds meer belastinginkomsten mislopen. Tot 2031 gaat het om een geschat verlies van maar liefst 2,8 miljard euro, en daarna nog jaarlijks ruim 700 miljoen euro.

Het plan om de regeling af te schaffen, dat al sinds 2017 op tafel ligt, werd recentelijk opnieuw uitgesteld. Het kabinet achtte de regeling niet langer noodzakelijk, aangezien huiseigenaren steeds sneller hun investering terugverdienen. Ook stelt het kabinet vast dat één op de drie koopwoningen inmiddels voorzien is van zonnepanelen, terwijl dit in de huursector nog niet breed is doorgevoerd.

Niettemin ziet de fractie van GroenLinks-PvdA de regeling als essentieel voor de ondersteuning van huishoudens, vooral die met lagere inkomens en huurders. Senator Ferd Crone uit zijn zorg dat het verdwijnen van de regeling de markt voor zonnepanelen zou kunnen laten instorten, en dat er momenteel nog geen geschikte alternatieven zijn.

Hoewel demissionair minister Rob Jetten garanties bood over een constante terugverdientijd van zeven tot negen jaar voor zonnepanelen, en toezeggingen deed om de huursector te ondersteunen, waren deze beloften niet genoeg om de steun van de linkse fractie te winnen.

Het oorspronkelijke plan was om de regeling geleidelijk af te bouwen, waarbij in 2025 nog 64% van de teruggeleverde stroom gesaldeerd zou kunnen worden, om uiteindelijk in 2031 volledig te verdwijnen. In plaats daarvan zou een vergoeding komen voor de teruggeleverde stroom, die minstens 80% van het normale stroomtarief zou bedragen. Echter, zonder de steun van GroenLinks-PvdA zal dit afbouwtraject niet doorgaan.

De discussie rond de salderingsregeling blijft een politiek steekspel, waarbij de belangen van verschillende partijen zwaar wegen. Voorlopig lijkt het behoud van de regeling een overwinning voor huishoudens met zonnepanelen, maar het onderwerp zal ongetwijfeld in de toekomst weer op de politieke agenda verschijnen.


Laatste nieuws