Risen

Zonnepanelen als ware stoorzender

Zonnepanelen. Als we dit woord horen, denken we meteen aan alle voordelen die het hebben van zonnepanelen met zich meebrengt: honderden euro’s besparen per jaar op je energierekening, overschotten verkopen aan het net, beter energielabel aan je huis, hogere waarde van je huis, duurzaam, geen CO² en geen lawaai. Uit eerder onderzoek is gebleken dat zonnepanelen echter ook brandgevaar kunnen veroorzaken, wanneer ze niet op de juiste manier geïnstalleerd worden. In juni 2021 is echter ook gebleken dat zonnepanelen op het communicatienetwerk kunnen storen. Hierover zal onderstaand artikel verder uitweiden.

Storingen communicatie

Vorig jaar gaf agentschap Telecom al aan dat het zonnepaneelsystemen en omvormers in de gaten zou gaan houden, die van invloed kunnen zijn op het C2000 netwerk waarop politie, ambulance en brandweer opereren. In het jaarverslag van 2020 kwam naar voren dat sommige omvormers en zonnepanelen daadwerkelijk dit effect hebben op het communicatienetwerk van hulpdiensten. Sommige zonnepanelen veroorzaken zelfs fikse storingen op het C2000 netwerk, omdat deze hoog liggen. Ze zenden constant verstoringsignalen uit. En dit probleem zal alleen maar groter worden, naarmate meer mensen overstappen op zonnepanelen.

Hoe kan dit probleem ontstaan?

Uit het onderzoek van Telecom blijkt dat het storingspotentieel vooral zit in twee factoren: in de gebruikte componenten en/of de manier van installeren. Hierdoor staat de bruikbaarheid van de frequentieruimte op het spel. Aan de installatie kan door mensen wat gedaan worden door professionele installateurs in te schakelen. De gebruikte componenten zullen nog strenger gecontroleerd moeten worden op het voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van zonnepanelen, zoals beschreven in de EMC-richtlijnen.

Duidelijk maken probleem

Telecom heeft afgelopen jaar meerdere malen contact gehad met de zonnepanelenbranche en vooral met de installatiebedrijven. Ze hebben deze bedrijven van informatie voorzien en gestimuleerd de zonnepaneelsystemen op de juiste wijze aan te leggen om deze rampzalige storingen te voorkomen. Verder zijn ook meerdere zonnepaneelsystemen onderzocht. Tegen een leverancier is het agentschap een zaak gestart. Telecom ontdekte hier dat componenten niet op een juiste manier vervaardigd waren en daarom is de fabrikant opgedragen die in bestaande producten aan te passen en nieuwe producten op de juiste manier te fabriceren, anders worden er sancties getroffen. De zaak is ook in de Europese Unie verspreid, omdat de leverancier hier ook leverde.

Tweede Kamer

Partijleden van de VVD namen het jaarverslag 2020 van Telecom zeer serieus en hebben dit probleem aangekaart bij de staatssecretaris van Economische zaken en de minister van Justitie en Veiligheid. De vraag van de VVD was voornamelijk hoe het kan dat er toch nog producten op de markt komen, die niet voldoen aan de eisen van de EMC-richtlijnen. Ook werd er gesproken over de manier, waarop deze problemen verholpen zouden kunnen worden.

Stralingsnormen per individueel zonnepaneel

Het jaarverslag van Telecom heeft veel stof doen opwaaien. Zo vraagt de Tweede Kamer zich nu ook af of er per zonnepaneel een stralingsnorm geldt? Tevens vraagt men zich af of deze normen ook getoetst worden en wie deze toetsing dan uitvoert. De straling van zonnepanelen heeft namelijk een cumulatief karakter en het risico op storingen neemt daardoor ook cumulatief toe. Dit doet vragen rijzen als: kunnen zonneweides nog wel? Wordt op het stralingsniveau van zonneweides wel toezicht gehouden? En wanneer er geen individuele normen gelden, waarom dan niet? Is het ook mogelijk om op een ander level straling van zonnepanelen te meten, namelijk van hele weides in plaats van individuele zonnepanelen? En kunnen hier weer normen opgesteld voor worden? Er zijn nog veel vragen, waarop de Tweede Kamer een antwoord moet gaan geven.

In gesprek

De VVD Kamerleden wensen dat de staatssecretaris en de minister samen met Telecom spreken met de zonnepanelenbranche en de andere betrokken partijen. Er moeten maatregelen opgesteld worden om de storingen van zonnepanelen in het communicatienetwerk tegen te gaan. Telecom is reeds in gesprek gegaan met de zonnepanelenbranche, waaruit het document Tips voor storingsarme zonnestroomsystemen uit voortkwam. In deze gesprekken trachtte het agentschap een bewustzijn te realiseren over verstoringen in het communicatienetwerk dat PV-systemen kunnen veroorzaken.

De adviezen in Tips voor storingsarme zonnestroomsystemen

Zonnepaneelsystemen kunnen, wanneer ze niet professioneel geïnstalleerd worden, elektromagnetische velden opwekken, die communicatiesignalen kunnen verstoren. Telecom laat zien dat storingsarm installeren zeker mogelijk is, wanneer je:

  • Gebruikmaakt van goede zonnepanelen met CE-markering.
  • De bijgeleverde instructies van de leveranciers strikt volgt.
  • De kabels naar de zonnepanelen zo lang mogelijk parallel laat lopen.
  • De kabels nooit in een lus aanlegt.
  • Bij hinder aanvullende maatregelen neemt, zoals filters en ferrietkralen.

 

 

Plaats een bericht

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Jouw situatie is uniek, dus de specialist die je inhuurt moet maatwerk leveren. Wil je zeker zijn van de beste prijs voor de beste kwaliteit? Zorg dan dat je eerst vergelijkt, want de prijzen kunnen aanzienlijk verschillen. Vraag bij ons gratis en vrijblijvend offertes aan en bespaar tot 30%