|

,

|

Vermijd brandgevaar bij zonnepanelen Installaties


Zonnepanelen worden een steeds populairdere keuze voor duurzame energieopwekking. Ze bieden voordelen zoals een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en lagere energiekosten op de lange termijn. Echter, er zijn gevallen bekend waarbij brand is ontstaan in zonnepanelen-installaties, wat zorgwekkend is voor bewoners en de veiligheid van woningen. Daarom duiken wij van zonnepanelen-info dieper in de oorzaken van brand bij zonnepanelen en benadrukken we belangrijke preventieve maatregelen om de veiligheid te waarborgen.

De Zonnepanelen

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat zonnepanelen zelf niet spontaan in brand vliegen. De panelen bestaan uit materialen zoals glas, silicium en aluminium, die niet gemakkelijk ontvlambaar zijn. Ze zijn ontworpen om hoge temperaturen te weerstaan en kunnen hooguit smelten wanneer ze worden blootgesteld aan extreem vuur. Het is dan ook veilig om te stellen dat de zonnepanelen zelf niet de veroorzaker zijn van brand bij zonnepanelen-installaties.

De Rol van de Omvormer

De omvormer, een elektronisch apparaat dat DC-stroom omzet in bruikbare AC-stroom, is een potentieel risico op brand. Defecten of overbelasting in de omvormer kunnen leiden tot brandgevaarlijke situaties. Gelukkig hebben de meeste moderne omvormers een volledig metalen behuizing die de kans op brand minimaliseert. Hetzelfde geldt voor optimizers en micro-omvormers, die luchtdicht zijn en waarbij brand zonder zuurstof onmogelijk is.

Het Kritieke Punt: MC4 stekker

Het grootste risico op brand bij zonnepanelen-installaties ligt bij de kleinste en goedkoopste componenten van het systeem: de MC4 stekkers. Deze stekkers worden gebruikt om de zonnepanelen op het dak met elkaar te verbinden en uiteindelijk met de omvormer die binnen staat te verbinden. Het probleem ontstaat doordat zonnepanelen gelijkstroom (DC) produceren, en eenmaal in beweging is deze stroom moeilijk te stoppen. Als de stroomkring plotseling wordt verbroken, bijvoorbeeld door een slechte verbinding, kunnen elektronen overspringen en een vlamboog creëren. De temperatuur van deze vlamboog kan tot wel boven de 2100°C oplopen, hierdoor vatten dingen in de buurt vlam.

De MC4 connector zelf is een goed ontworpen stekker die bedoeld is voor het verbinden van zonnepanelen. Er zijn echter twee bekende problemen waarmee rekening moet worden gehouden. Ten eerste zijn niet alle MC4 connectoren exact hetzelfde. Het is essentieel om alleen stekkers van hetzelfde merk met elkaar te verbinden, aangezien verschillende merken een slecht contact kunnen veroorzaken. Ten tweede is het belangrijk dat de connectoren correct worden gemonteerd. Onjuiste montage kan leiden tot een te hoge weerstand, waardoor de stekker oververhit raakt, smelt en de elektrische kring wordt verbroken. Dit resulteert in een vlamboog die brand kan veroorzaken.

De Rol van de Installateur

Een van de belangrijkste factoren bij het voorkomen van brandgevaar bij zonnepanelen-installaties is de deskundigheid van de installateur. Het monteren van een zonnepanelen-installatie is geen eenvoudige klus en vereist precisie en kennis. Helaas onderschatten sommige minder bekwame installateurs de spanning en het vermogen van zonnepanelen, wat kan leiden tot slordige installaties en verhoogde risico’s. Daarom is het essentieel om ervaren en goed opgeleide installateurs in te schakelen voor het plaatsen van zonnepanelen. Check ook of de installateur in het InstallQ register staat.

Preventieve Maatregelen:

Om brandgevaar bij zonnepanelen-installaties te minimaliseren, is het van cruciaal belang om de juiste preventieve maatregelen te nemen. Hier zijn enkele belangrijke richtlijnen:

1. Professionele Installatie: Laat de installatie uitvoeren door ervaren en gecertificeerde installateurs die bekend zijn met de geldende veiligheidsvoorschriften en installatienormen.

2. Gebruik van Hoogwaardige Materialen: Zorg ervoor dat de gebruikte zonnepanelen, omvormers, en bekabeling van betrouwbare merken zijn en voldoen aan de relevante kwaliteitsnormen.

3. Juiste montage van MC4 Connectoren: Volg de instructies van de fabrikant voor het correct monteren van de MC4 connectoren. Gebruik het juiste gereedschap, zoals een MC4 tang, om ervoor te zorgen dat de verbindingen stevig en betrouwbaar zijn.

4. Laat na de installatie een onafhankelijke  inspecteur (een andere partij dan de installateur) de installatie controleren.

5. Onderhoud en Inspectie: Regelmatig onderhoud en inspectie van de zonnepanelen-installatie kunnen potentiële problemen vroegtijdig identificeren en corrigeren. Laat periodiek een professionele inspectie uitvoeren om de veiligheid en prestaties van het systeem te waarborgen.

6. Micro-Omvormers: Overweeg het gebruik van micro-omvormers, die de spanning en het vermogen van individuele zonnepanelen afzonderlijk omzetten naar veilige AC-stroom. Hierdoor worden risico’s zoals het ontstaan van een vlamboog verminderd. 

Conclusie

Het brandgevaar bij zonnepanelen-installaties kan effectief worden verminderd door bewustzijn, goede installatie praktijken en preventieve maatregelen. Hoewel zonnepanelen zelf niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, ligt het risico voornamelijk bij de connectoren en installatie.