TN/TT-stelstel

In Nederland zijn de twee meest toegepaste aardingsstelsels het TT-stelsel en het TN-stelsel. Er komen allerlei kenmerken kijken bij beide aardingsstelsels aangezien ze van elkaar verschillen. Maar wat is het TN-stelsel en het TT-stelsel nou precies en welke zaken zijn hierbij allemaal van groot belang? Ga door met lezen hieronder als je alles wilt weten over de stroomstelsels in Nederland.

Stroomstelsels in Nederland

In Nederland kennen we een aantal stroomstelsels, waaronder de twee meest bekenden het TT-stelsel en het TN-stelsel. Als we het hebben over aarding, dan moeten we kijken naar de elektrische verbinding met de aarde, wat het geval is bij alle elektrische installaties. De toegepaste leiding die zich tussen de laagspanning-transformator en de gebruiker bevindt is bepalend voor het stroomstelsel dat toegepast zal worden tijdens de installatie. De letter ‘T’ van TN en TT geeft het sterpunt aan van de secundaire ontwikkelingen van de transformator dat er sprake is van een verbinding met de aarde.

Wat is een TN-stelsel?

Als we het hebben over een TN-stelsel dan is de voedingsbron rechtstreeks geaard. Daarnaast zijn de metalen gestellen verbonden bij de verbruikers met het punt dat is geaard van de voedingsbron. Je kunt er dus van uitgaan dat de gebruiker niet slechts energie ontvangt hierbij, maar ook ‘aarde’ als het ware. In de meeste gevallen worden TN-stelsels toegepast als er sprake is van installaties die een groter vermogen hebben. Er zijn 3 soorten TN-stelsels die we kunnen onderscheiden, namelijk de TN-S-stelsel, de TN-CS-stelsel en het TN-C-stelsel.

Voordeel TN-stelsel

Er komt een belangrijk voordeel kijken bij het hanteren van een TN-stelsel. Denk hierbij aan het feit dat de aardfoutstroom niet loopt door de aarde, maar alleen door de leidingen waardoor de aardingsvoorzieningen veel betrouwbaarder beschouwd kunnen worden. De verschillende uitvoeringsvormen van een TN-stelsel zijn een TN-C-stelsel, een TN-S-stelsel en een TN-CS-stelsel.

Wat is een TT-stelsel?

TT-stelsels zijn populairder dan TN-stelsels en worden vooral gebruikt bij stroomnetten bij woningbouw. Hierbij wordt een verbinding met de aarde gemaakt aan zowel de transformatorzijde als aan de kant van de verbruiker. Bij een TT-stelsel wordt de nulleider van de transformator geaard, waarbij de aarde aan de verbruikerskant met het systeem wordt verbonden. De voedingsbron is dus bij een TT-stelsel rechtstreeks verbonden met de aarde. Een TT-stelsel is voornamelijk ideaal voor kleinere bedrijven met een kleiner stroomnet.

Beveiliging van personen

Als er sprake is van een fout in het stroomnet en een persoon komt hierbij in direct contact met een stroomgeleider of met de aarde dan vloeit stroom via de aarde naar het sterpunt van de transformator of van de generator. Door een aardlekschakelaar te gebruiken kan de spanning automatisch worden uitgeschakeld in geval er een probleem wordt geconstateerd met het systeem. Hierbij wordt er gesproken van een stroomlekkage, wat het elektrocuteren van een persoon als gevolg kan hebben. Dit leidt tot levensgevaarlijke situaties wat een optimale beveiliging dus zeer cruciaal maakt.

Installaties met een hoge spanning

In geval van hoogspanningsinstallaties zijn de mogelijkheden vrijwel eindeloos als het gaat om de stroomstelsels die kunnen worden toegepast. Ook de optredende aanrakingsspanning kan verschillen afhankelijk van de keuze. Er moet wel rekening worden gehouden met het gevaar dat ontstaat bij de hoge voedende spanning en stapspanningen. Daarom is een geode aarding van groot belang. De verschillende mogelijkheden hierbij zijn:

  • Stelsel met een geïsoleerd sterpunt: Zowel de sterpunten van de transformators als de generatoren zijn hierbij niet met opzet verbonden met de aarde. Het gaat hierbij dus om een open verbinding ten opzichte van de meting, de beveiliging en de signalering.
  • Met blusspoel geaard stelsel: Dit systeem beschikt over slechts één sterpunt van een transformator of aardingstransformator die geaard is door middel van een blusspoel. De aardfoutstroom kan op deze manier makkelijk en snel geminimaliseerd worden waardoor de waarde ook veel lager zal uitvallen.
  • Laagohmig geaard stelsel: Bij dit systeem is minstens één sterpunt van een transformator, een generator of een aardingstransformator wel rechtstreeks is geaard. Mocht er sprake zijn van een aardfout op een willekeurige plaats, dan zal het systeem reageren door middel van een automatische uitschakeling om de veiligheid van het systeem en de gebruiker te waarborgen.

Aardfouten

Als er sprake is van het constateren van een aardfout, dan moeten de optredende aardfoutstroom lopen door de aarde. De veiligheidsaarding is hierbij zeer essentieel. Dit houdt in dat een geleidend deel dat niet bedoeld is om actief te zijn wordt geaard om zo personen te beschermen tegen de gevaarlijke gevolgen van een elektrische schok. Daarnaast is ook de bedrijfsaarding cruciaal. De bedrijfsaarding is de aarding van een bepaald punt van een actieve stroomketen die nodig is voor een optimale werking van materieel en andere zaken.

Grootte aardfoutstroom bepalen

Mocht een aardfout zijn gevonden, dan moet ook direct worden gekeken naar hoe groot de aardfout werkelijk is om zo na te gaan wat de effecten hiervan zullen zijn op het stelsel. Er zijn ook negatieve gevolgen voor de optredende aanrakingsspanningen als een aardfout optreedt. Er komt namelijk een veel grotere aanrakingsspanning kijken bij een grote aardfoutstroom, wat zeer gevaarlijk ka zijn. Hoe sneller en effectiever deze aardfoutstroom wordt gesignaleerd, des te sneller deze ook kan worden uitgeschakeld.

Zelf doen of uitbesteden?

Als het gaat om stroomstelsels en werken met elektriciteit, dan is het altijd verstandig om de diensten in te schakelen van een erkend vakman. Een goede specialist beschikt niet alleen over de geschikte kennis voor deze taak maar ook over de juiste mate van ervaring en kennis om met elektra om te kunnen gaan op veilige wijze. Werken met elektriciteit is namelijk levensgevaarlijk.

Offertes vergelijken

Ga je zonnepanelen op je dak laten plaatsen? Natuurlijk zijn de technische aspecten hierbij zeer belangrijk, maar deze zaken kan je in handen van een professioneel overlaten. Ga op zoek naar betrouwbare specialisten in je regio zodat je meerder offertes op kunt vragen. Op deze manier kan je een vergelijking maken van de prijzen en kwaliteit van verschillende offertes en de beste keuze maken als je zoveel mogelijk wilt besparen maar toch een goede specialist in wilt huren die topkwaliteit levert.

Plaats een bericht

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Jouw situatie is uniek, dus de specialist die je inhuurt moet maatwerk leveren. Wil je zeker zijn van de beste prijs voor de beste kwaliteit? Zorg dan dat je eerst vergelijkt, want de prijzen kunnen aanzienlijk verschillen. Vraag bij ons gratis en vrijblijvend offertes aan en bespaar tot 30%