Informatie en tips over zonnepanelen
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Als trotse eigenaar van zonnepanelen geniet je niet alleen van duurzame energie, maar ook van de voordelen van de salderingsregeling. Laten we eens dieper ingaan op wat dit betekent en waarom het de moeite waard is om te weten dat er veranderingen op komst zijn.

Wat is de salderingsregeling?

De salderingsregeling is een stimuleringsmaatregel die zonnepanelenbezitters beloont voor de overtollige energie die ze opwekken. Simpel gezegd: als je meer elektriciteit produceert dan je op dat moment nodig hebt, wordt het overschot teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. In ruil daarvoor krijg je een vergoeding voor de teruggeleverde stroom. Dit systeem maakt het financieel aantrekkelijk om te investeren in zonne-energie en draagt bij aan de verduurzaming van onze energievoorziening.

De afbouw van de salderingsregeling

Het goede nieuws is dat je op dit moment profiteert van een aantrekkelijke vergoeding voor de teruggeleverde stroom. Het minder goede nieuws is dat deze regeling, zoals het er nu uitziet, vanaf 2025 tot en met 2030 wordt afgebouwd. Wat betekent dat voor jou als zonnepanelenbezitter?

De afbouw houdt in dat de vergoeding die je ontvangt voor de teruggeleverde energie geleidelijk zal verminderen. In de komende jaren wordt deze regeling stapsgewijs afgebouwd om uiteindelijk in 2030 volledig te zijn uitgefaseerd. Dit roept natuurlijk vragen op over de toekomstige rendabiliteit van zonnepanelen en de impact op de terugverdientijd van je investering.

De kosten van stoppen met afbouwen

Stel je voor dat de huidige regering besluit om de afbouw van de salderingsregeling stop te zetten. Dat zou geweldig nieuws zijn voor zonnepanelenbezitters, toch? Maar zoals met veel dingen in het politieke landschap, zijn er kosten verbonden aan dergelijke beslissingen.

Volgens schattingen zou het stoppen met de afbouw van de salderingsregeling de overheid zo’n 2,8 miljard euro kosten over de afbouwperiode. Deze kosten zouden onder andere betrekking hebben op het compenseren van de gederfde inkomsten voor energiebedrijven en het handhaven van de stimuleringsmaatregel voor zonnepanelenbezitters.

Waarom de afbouw?

Nu je op de hoogte bent van de afbouw van de salderingsregeling, vraag je je misschien af waarom de overheid deze maatregel neemt. De afbouw is gedeeltelijk te wijten aan het succes van zonne-energie. De groei van het aantal zonnepaneleninstallaties heeft geleid tot een grotere druk op het elektriciteitsnet. Door de salderingsregeling af te bouwen, hoopt de overheid de kosten van het netbeheer te verminderen en de stabiliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen.

Daarnaast is er een verschuiving in het beleid naar meer kosteneffectieve stimuleringsmaatregelen. De overheid wil haar middelen op een slimme manier inzetten en kijkt naar alternatieve manieren om duurzame energie te bevorderen zonder de begroting te zwaar te belasten.

Wat kun je doen?

Als zonnepanelenbezitter vraag je je wellicht af wat je nu moet doen. Ten eerste, blijf profiteren van de salderingsregeling zolang deze nog van kracht is. Ook kun je besparen door meerdere vakspecialisten gratis en vrijblijvend te vergelijken. Deze besparing kan zelfs oplopen tot wel 30%.

Overweeg bijvoorbeeld het gebruik van slimme energieopslagsystemen, waarmee je overtollige energie kunt opslaan voor later gebruik. Zo kun je zelf meer controle uitoefenen over je energiegebruik en ben je minder afhankelijk van de salderingsregeling.


Laatste nieuws