Zonnepanelen financieren

De gemiddelde kostprijs van een systeem met zonnepanelen kan aanzienlijke verschillen vertonen en is sterk afhankelijk van onder meer het aantal zonnepanelen waaruit de installatie bestaat. Voor een systeem met 3 zonnepanelen dien je al snel rekening te houden met een kostprijs van zo’n 2.500 euro terwijl voor een systeem met 6 zonnepanelen al snel meer dan 5.000 euro moet worden neergeteld. Dit zijn meer dan behoorlijke bedragen waardoor het vanzelfsprekend is dat veel mensen deze niet zomaar uit de hand kunnen betalen. Een financiering is dan de beste oplossing. Ben jij ook van plan om je systeem met zonnepanelen te laten financieren? In dat geval zetten wij graag even voor jou alle mogelijkheden op een rijtje.

zonnepanelen financieren

Een gesubsidieerde lening afsluiten

De eerste mogelijkheid om zonnepanelen te subsidiëren is gebruikmaken van een gesubsidieerde lening. Deze lening wordt door de overheid beschikbaar gesteld aan particulieren die van plan zijn om een duurzame investering te doen. De commerciële rentetarieven voor een lening liggen vandaag de dag om en bij de 5 à 6 procent. Door gebruik te maken van deze duurzaamheidslening is het evenwel mogelijk om een rentetarief te ontvangen die zomaar even 3 procent lager ligt. De duurzaamheidslening is een speciale financiering die beschikbaar wordt gesteld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

Je dient er rekening mee te houden dat er ook aan de duurzaamheidslening verschillende voorwaarden en beperkingen zijn verbonden. We beginnen bijvoorbeeld met het bedrag dat wordt geleend. Wordt er gekozen voor een bedrag dat lager ligt dan 7.500 euro, dan dien je als kredietnemer rekening te houden met een gemiddelde looptijd van 10 jaar. Betreft het een hoger bedrag, dan zal de looptijd worden opgetrokken tot 15 jaar. Een duurzaamheidslening kan bovendien niet zomaar worden afgesloten voor eender welk bedrag. Het minimale bedrag van de lening dient 2.500 te zijn terwijl het maximale bedrag 25.000 euro is. Voor welk bedrag je uiteindelijk deze financiering zal afsluiten, je kan steeds rekenen op een interessante rentekorting van 3 procent ten opzichte van de commerciële kredieten op de markt.

Het Nationaal Energiebespaarfonds

Een tweede mogelijkheid waarover je beschikt om een systeem met zonnepanelen te laten financieren gaat schuil in het zogenaamde Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds is speciaal opgericht door het Rijk in samenwerking met Rabobank en ASN Bank. Het fonds werd in het leven geroepen op 21 januari 2014 en kan ook vandaag de dag nog aangesproken worden. De financiering die via deze weg kan worden verkregen is gelegen tussen de 2.500 & 25.000 euro. De gemiddelde looptijd waarop de lening kan worden afgesloten bedraagt ofwel 7 of 10 jaar en ligt daarmee iets lager in vergelijking met de duurzaamheidslening. De rente die door woningeigenaren moet worden betaald op het aflossen van het geleende bedrag is wel aftrekbaar waardoor je nog over een tweede, niet onbelangrijk financieel voordeel beschikt.

Meefinancieren met de hypotheek

Een derde zeer belangrijke en interessante mogelijkheid om je zonnepanelen te financieren gaat schuil in het meefinancieren met de hypotheek. Dit is zeer interessant omdat de hogere aflossing zorgt voor een optimalere hypotheekrenteaftrek. Let wel op voor de extra kosten die het aanpassen van een bestaande hypotheek met zich meebrengt. Het is perfect mogelijk dat deze kosten er namelijk voor zorgen dat het toch interessanter is om een beroep te doen op een andere mogelijkheid om het systeem met je zonnepanelen te financieren.

Groene leningen

Toen de Nederlandse overheid er voor koos om de nationale subsidieregeling af te schaffen werd de verantwoordelijkheid hiervoor bij de verschillende Nederlandse steden en gemeenten gelegd. Zij moesten uiteindelijk bepalen hoeveel hun inwoners op vlak van subsidie konden verkrijgen. Voor de grote steden was dit op zich geen enkel probleem, maar voor de kleinere regio’s zorgde dit voor heel wat financiële kopzorgen. Omdat ze toch een bepaalde compensatie wilden aanbieden aan de inwoners van hun stad of dorp werd er veelal voor gekozen om een speciale, groene lening aan te bieden. Een dergelijke lening zorgt er voor dat groene financieringen plaats kunnen vinden tegen een veel scherper tarief. Op deze manier ben je er zeker van dat een investering in zonnepanelen je niet onnodig veel geld kost. Voor handige tips ga  je naar Geld.nl.

Financieringen zonnepanelen vergelijken

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat het mogelijk is om op verschillende manieren een systeem met zonnepanelen te financieren. Voor welke van de kredietvormen je uiteindelijk zal kiezen is sterk afhankelijk van onder meer je persoonlijke voorkeur evenals de geldende tarieven. Het loont altijd de moeite om de diverse financieringsvormen even met elkaar te vergelijken. Alleen op deze manier is het immers mogelijk om met zekerheid te kunnen zeggen dat de zonnepanelen financiering van je keuze de meest interessante is.

Zonnepanelen financieren of niet?

Veel mensen stellen zich de vraag of ze er nu al dan niet goed aan doen om hun systeem met zonnepanelen aan te kopen via een financiering. Het antwoord op deze vraag is een beetje dubbelzinnig omdat veel natuurlijk afhankelijk is van je financiële situatie. Beschik je bijvoorbeeld over heel wat spaargeld dat niet veel meer opbrengt op een spaarboekje en wil je er graag een duurzame investering mee doen? In dat geval is het misschien wel interessanter om je spaargeld te investeren in een systeem met zonnepanelen dan geld te gaan lenen.

In het merendeel van de gevallen is het evenwel niet zo dat mensen over een dergelijk groot bedrag op hun spaarrekening beschikken waardoor een financiering eigenlijk de enige mogelijkheid vormt. Dan is het altijd interessant om te kiezen voor één van bovenstaande financieringsvormen. Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven is het immers zo dat je in dit geval kan rekenen op een 3 procent lager uitvallende rente wat uiteindelijk toch zorgt voor een zeer aanzienlijke besparing op de totale kostprijs.

Tot slot is het, bijvoorbeeld bij het mee financieren van de zonnepanelen met je hypotheek ook altijd interessant om stil te blijven staan bij de fiscale voordelen die dit met zich meebrengt. Voor sommige gezinnen zijn deze fiscale voordelen interessant terwijl anderen er dan weer niet zoveel brood in zien. Op dit vlak moet je voor jezelf de afweging maken wat voor jouw situatie het meest interessant is.

Zoek jij een specialist bij jou in de buurt?

Jouw situatie is uniek, dus de specialist die je inhuurt moet maatwerk leveren. Wil je zeker zijn van de beste prijs voor de beste kwaliteit? Zorg dan dat je eerst vergelijkt, want de prijzen kunnen aanzienlijk verschillen. Vraag bij ons gratis en vrijblijvend offertes aan! Zodat je straks weloverwogen een keuze kunt maken.