Productiekosten zonnepanelen onder de $1/watt

De grens van 1 dollar productiekosten per wattpiek is al een tijdlang een belangrijk doel van de zonne-industrie. In een onlangs gepubliceerd persbericht maakt het Amerikaanse First Solar bekend deze mijlpaal bereikt te hebben. Naar eigen zeggen wist men de “productiekosten in het vierde kwartaal terug te dringen naar 98 cent per wattpiek.” Het is jammer dat de mijlpaal bereikt wordt op een moment dat de economie aan diggelen ligt, maar het biedt hoop voor de toekomst.

First Solar is begonnen in 2004 en heeft sindsdien een productiegroei van 2500 procent gerealiseerd; ongeveer 500 megaWattpiek in 2008. In 2009 is de planning dat deze capaciteit maarliefst verdubbeld wordt tot 1 gigaWattpiek per jaar. Vergis je niet, het bedrijf kan op deze manier per jaar een vermogen leveren dat gelijkstaat aan dat van een kerncentrale! Deze groeiende productievolumes gaan gepaard met een daling in de productiekosten per module; in 2003 moest nog $3 per Wattpiek worden opgehoest! First Solar gaat ervan uit dat deze kosten in de toekomst nog een heel eind omlaag kunnen, dankzij de stroomversnelling waar de zonne-techniek zich in bevindt.

De kosten van zonnepanelen gaan dus zoals eerder voorspeld werd inderdaad omlaag. Helaas zijn productiekosten slechts een deel van de totale kosten van een zonnepaneel. Om concurrerend te kunnen worden met netstroom, zal men de kosten moeten terugbrengen naar ongeveer 65-70 (dollar-)cent per Wattpiek. Er zijn echter scenario’s denkbaar (een ‘koolstof-belasting’) waarmee ‘grijze’ netstroom dusdanig duur wordt, dat zonne-energie al eerder een haalbare kaart is. Ook een subsidie op zonnepanelen zoals we die in Nederland kennen, is een manier waarlangs een overheid dit kan realiseren.

Plaats een bericht