Geweldige groei van zonnepanelen in Nederland brengt ook problemen met zich mee

De hoeveelheid stroom die in Nederland door zonnepanelen wordt opgewekt is het afgelopen jaar enorm gestegen. Dat ziet u ook terug om u heen, want op een groot aantal daken en in steeds meer weilanden verschijnen zonnepanelen. Zonne-energie is de snelst groeiende tak van duurzame energie opwekking in Nederland en ook steeds meer particulieren besluiten om hierin te investeren. Dit is daar ook een goed moment voor, want zonnepanelen zijn momenteel beter en goedkoper dan ooit tevoren. Ook al is dit een goede ontwikkeling vanuit het oog punt van het milieu, ondertussen zitten installateurs en netbeheerders met de handen in het haar. De groei van zonnepanelen brengt namelijk ook zeker problemen met zich mee.

Hoe groot is deze groei precies?

Om u een idee te geven van de omvang van deze toename gebruiken we twee onderzoeken. Eén daarvan is uitgevoerd door Good! in 2018 en de ander door het Centraal Bureau van de Statistieken in 2020.

  • Good! 2018: Good! voorspelde in 2018 dat in 5 jaar tijd een kwart van de energie die wordt opgewekt in Nederland duurzaam is. Zij gaven in hun onderzoek aan dat als de trend zich voortzet, eind 2023 80 miljoen zonnepanelen in Nederland zijn geïnstalleerd en dat de groei van zonnepanelen sneller zal gaan dan voorspeld.
  • CBS 2020: na dit onderzoek van Good! heeft het CBS in 2020 de cijfers voor 2019 uitgebracht. Daaruit blijkt dat zonne-energie nu al 24 procent bijdraagt aan alle duurzame energie die in Nederland is opgewekt. De bijdrage van zonnestroom aan alle energie is niet 2,5 procent zoals voorspeld, maar 7 tot 8 procent. De groei van zonne-energie in Nederland is dus echt enorm.

Waarom is deze groei zo groot?

De redenen voor de sterke toename van zonne-energie en de relatief kleinere toename van andere soorten duurzame energie heeft te maken met verschillende factoren. Nederlandse particulieren zijn massaal geïnteresseerd in zonnepanelen, omdat deze goedkoper zijn dan ooit en tegelijkertijd sterker zijn. Ook zijn er voldoende manieren waarop financiële steun wordt aangeboden en kunt u zonnepanelen aanschaffen op afbetaling, u kunt ze huren, er worden collectieve inkoopacties georganiseerd en u kunt zelfs zonnepanelen aanschaffen op het dak van iemand anders. Het feit dat de salderingsregeling in 2023 wordt afgeschaft lijkt de Nederlanders niet tegen te houden, want 20 procent is van plan de komende 5 jaar te investeren in zonnepanelen.

Ook voor bedrijven is het interessant om in zonnepanelen te investeren. Voor hen zijn er ook een aantal (fiscale) regelingen die deze aankoop stimuleren. U kunt uw bedrijfsdak uithuren en zo geld ontvangen voor het laten plaatsen van zonnepanelen. Als u zonnepanelen op uw bedrijfsdak laat plaatsen, dan geeft u het goede voorbeeld en komt u als positief en milieubewust voor de dag. Het is dan ook niet vreemd dat ook het Nederlandse bedrijfsleven in de ban is van zonnepanelen.

Twee problemen duiken op

Deze duidelijke groei in interesse brengt in Nederland twee vrij grote problemen met zich mee. De netbeheerders moeten een manier vinden om met deze toename aan stroom om te gaan, want de stroom van zonnepanelen wordt nu nog direct aan het elektriciteitsnetwerk teruggeleverd. Aan de andere kant zijn er de installateurs die moeten proberen aan deze enorme vraag naar meer zonnepanelen te voldoen.

Zonnepanelen en het elektriciteitsnetwerk

Zonnepanelen leveren op bepaalde momenten de meeste stroom. Dit is in de maanden februari tot oktober en dan voornamelijk als de zon op zijn hoogste punt staat. Tijdens deze uren zullen alle zonnepanelen in Nederland dus massaal groene energie leveren en daar is ons elektriciteitsnetwerk niet op gemaakt. Er ontstaat congestie. De netbeheerders hebben al aangegeven dat de oplossing op de lange termijn een complete aanpassing van de infrastructuur is. Op dit moment hebben vooral dunbevolkte gebieden in Nederland hier last van, omdat het netwerk daar ingesteld is op het leveren van minder stroom. Op de korte termijn zijn er twee mogelijke oplossingen, namelijk curtailing en peak shaving.

Peak shaving en curtailing

De meest voor de hand liggende oplossing is peak shaving. Dat betekent dat de opgewekte stroom tijdens deze piekuren in een batterij wordt opgevangen en niet aan het netwerk wordt geleverd. De aanschaf van een thuisbatterij wordt voor particulieren al aangemoedigd, maar dat is op dit moment financieel nog niet slim. Curtailing is dan een andere drastische oplossing waarbij wind- en zonneparken tijdelijk (gedeeltelijk) worden uitgezet. Dit is natuurlijk niet wenselijk, want dan wordt er groene energie weggegooid. Alleen bij momenten met extreme opwek zou dit een optie kunnen zijn. De batterij heeft echter de voorkeur. U kunt dan uw eigen energie opslaan overdag en deze ’s avonds en in het weekend gebruiken, wanneer u thuis bent en u deze het meeste nodig heeft.

De installateurs gaan massaal aan het trainen

Een ander probleem dat ontstaat door de groei van zonnepanelen in Nederland is dat installateurs de vraag aan moeten kunnen. Zij moeten de zonnepanelen immers installeren en daar hebben ze momenteel de capaciteit niet voor. Good! voorspelde destijds dat we in 2023 700 procent meer monteurs nodig hebben en het lijkt er nu op dat dit nog meer zal zijn. Er moet dus geld gestoken gaan worden in educatie en onderwijs. Dat is sowieso een vereiste als we de doelstellingen willen bereiken die we tijdens het Klimaat- en Energieakkoord hebben opgelegd gekregen.

Zonnepanelen en een duurzamer leven

De positieve groei van zonnepanelen in Nederland heeft dus ook bepaalde gevolgen. Dit moet u er echter niet van weerhouden om zonnepanelen aan te schaffen. Ze zijn een uitstekende en winstgevende investering waarmee u uw huishouden duurzamer en milieuvriendelijker maakt. Laat uw woning ook afsluiten van het gasnetwerk en u bent volledig voorbereid op de toekomst.

Plaats een bericht