Copyright

Deze site valt onder de zogenaamde Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Dit houdt in dat kopiëren en distribueren van delen van deze site is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Naamsvermelding: De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk
  • Niet-commercieel: Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden
  • GelijkDelen: Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk

Verder wordt de volgende voorwaarde gesteld:

  • Inhoud: inhoud afkomstig van deze website mag onder geen beding geplaatst worden op sites met een erotisch, politiek, religieus of terroristisch oogmerk

Er kan niet worden afgeweken van de hierboven genoemde bepalingen.

Gratis tot 6 offertes in je mailbox?

Aangezien het om maatwerk gaat verschillen de prijzen aanzienlijk. Vergelijk daarom altijd voor je koopt. Ontvang gratis en vrijblijvend tot 6 offertes van lokale installateurs in je mailbox en maak een weloverwogen keuze.