De uitgaven voor zonnepanelen waar nooit over wordt gesproken

De kreet: “nadat je zonnepanelen hebt betaald, maak je alleen nog maar winst” wordt regelmatig uitgesproken. En in principe is het ook zo dat je nadat je de investering gedaan hebt begint met het opwekken van je eigen energie, en dat dagelijks. Zonnepanelen hebben een levensduur van minimaal 25 jaar. Het is echter niet zo dat je er tijdens die 25 jaar geen uitgaven meer aan hebt. Ook nadat de zonnepanelen zijn geplaatst zal je er een bedrag in moeten blijven investeren. Hier behandelen we de uitgaven waar minder over gesproken wordt, nadat de knop wordt omgedraaid en het opwekken van energie begint.

  1. Het vervangen van de string omvormer

De levensduur van zonnepanelen is 25 en soms al meer dan 30 jaar. De string omvormer, dus het kastje dat de gelijkstroom omzet in wisselstroom, gaat aanzienlijk minder lang mee. Gemiddeld gezien zal deze na 10 jaar aan vervanging toe zijn. Particulieren hebben gewoonlijk voldoende aan één string omvormer. Heb je zonnepanelen aangeschaft die 30 jaar mee kunnen gaan, dan moet je deze dus drie keer vervangen. Doe je dit niet, dan gaan je opbrengsten naar beneden, en dat is ook niet de bedoeling. Een kleine omvormer kost gemiddeld €800 en voor een grote omvormer betaal je €1200.

Hoe zit dat met de andere soorten omvormers?

Heb je gekozen voor zonnepanelen met micro-omvormers, dan is het verhaal anders. Dat komt doordat je dan niet één omvormer gebruikt waar alle zonnepanelen op zijn aangesloten, maar de zonnepanelen elk al een eigen kleine omvormer bevatten. Leveranciers geven aan dat de levensduur van micro-omvormers gelijk is aan de levensduur van zonnepanelen. Ook een omvormer met optimizers gaat wat langer mee dan de standaard string omvormer. Je kunt dan rekenen op een levensduur van 15 tot 20 jaar, wat betekent dat je hem maar één keer moet vervangen.

  1. Het forfait dat je betaalt aan de Belastingdienst

Nadat je je zonnepanelen hebt aangeschaft is de Belastingdienst je vriend. Want je vraagt via hen alle belasting die je over je uitgave betaald hebt terug, en dat is dus ongeveer 20 procent. Vervolgens krijg je te maken met een forfait, of omzetbelasting. Dit is een bedrag dat je eenmalig betaalt over de omzet die je met je zonnepanelen in het eerste jaar maakt en die van het bedrag dat je van de Belastingdienst terugvraagt wordt afgetrokken. De hoogte van dit forfait wordt bepaald door het soort zonnepanelen dat je aanschaft en het vermogen van de installatie. Bij niet-geïntegreerde zonnepanelen is de omzetbelasting groter dan bij geïntegreerde zonnepanelen. De volgende tabel maakt dit beter duidelijk.

Vermogen installatie Forfait niet-geïntegreerde zonnepanelen Forfait geïntegreerde zonnepanelen
0 – 1000 Wp €20 €5
1001 – 2000 Wp €40 €10
2001 – 3000 Wp €60 €20
3001 – 4000 Wp €80 €30
4001 – 5000 Wp €100 €40
5001 – 6000 Wp €120 €50
6001 – 7000 Wp €140 €60
7001 – 8000 Wp €160 €70
8001 – 9000 Wp €180 €80
9001 – 10.000 Wp €200 €90
  1. Minder btw terug bij geïntegreerde zonnepanelen

Je leest veel dat alle btw die je betaald hebt over je zonnepanelen wordt terugbetaald. Maar nu weet je al dat daar eerst een bepaald bedrag aan omzetbelasting van wordt afgehaald. Dit bedrag is kleiner bij geïntegreerde- dan bij niet-geïntegreerde zonnepanelen. Wat ook minder vaak bekend wordt gemaakt is dat je bij geïntegreerde zonnepanelen niet alle btw terugkrijgt die je hebt betaald. De Belastingdienst geeft je dan 1/3 van de btw terug en niet 100 procent. Stel, je hebt een installatie gekocht van 3500 Wp en hiervoor heb je €2100 btw betaald. De btw teruggave voor je zonnepanelen ziet er dan in beide situaties als volgt uit:

  • Niet-geïntegreerde zonnepanelen: €2100 btw – €80 forfait = €2020.
  • Geïntegreerde zonnepanelen: €700 btw – €30 forfait = €670.
  1. Zonnepanelen en omvormers gebruiken ook energie

Een andere uitgave waar weinig informatie over te vinden is, is het energieverbruik van je systeem. En hier merk je ook weinig van, want je systeem levert veel meer energie aan dan dat het nodig heeft om te kunnen werken. Het is dus zo dat je met je zonnepanelen dit energieverbruik meer dan compenseert, maar tegelijkertijd zal je jaarlijkse afname iets omhoog gaan. Dat betekent dat je indirect betaalt voor de werking van je installatie. Hoeveel energie zonnepanelen en omvormers precies gebruiken op jaarbasis is erg onduidelijk. Wil je hier meer over weten, dan vraag je dit aan je specialist.

  1. Het rendement van zonnepanelen neemt langzaam af

Een laatste mogelijk onverwachte uitgave waar je mee te maken zult krijgen is dat het rendement van zonnepanelen langzaam afneemt. Dit wordt ook wel de degradatie genoemd. Je zult dus merken dat je na 10 jaar minder stroom met je zonnepanelen opwekt dan in het begin. De degradatie van standaard zonnepanelen is momenteel 20 procent na 25 jaar. Hier krijg je ook een vermogensgarantie over. Deze garantie is bedoeld om jou te beschermen tegen een te snelle degradatie. De beste zonnepanelen die op dit moment worden geproduceerd degraderen al aanzienlijk minder. Je kunt dan na 25 jaar nog 92 procent rendement verwachten. Dat is veel aantrekkelijker, maar deze zonnepanelen zijn ook veel duurder.

Zijn zonnepanelen een goede investering?

Een goede specialist zal deze minder bekende uitgaven met je bespreken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan als je je btw teruggave indient of als je je opbrengsten van de laatste 10 jaar analyseert. Geschat wordt dat de maandelijkse kosten voor zonnepanelen neerkomen op ongeveer €22 en dat voor de komende 25 jaar. De degradatie van de zonnepanelen is daar nog niet in verrekend.

In Nederland is het nog steeds slim om in zonnepanelen te investeren. Is jouw dak geschikt, dan heb je ze, ook met deze extra kosten, binnen 7 tot 13 jaar terugverdiend. Je zult dan nog enkele keer in een omvormer moeten investeren, maar over het algemeen zijn de winsten nog vele jaren direct voor jou.

Comments for this post are closed.