Laat de overheid voor je zonnepanelen betalen

Dit klinkt toch als de ideale situatie? De overheid die deels de dure kosten van je zonnepanelen overneemt, zodat je toch van groene energie kunt genieten. Helaas is de landelijke subsidie voor het kopen van zonnepanelen afgeschaft in 2013. In de Energiesubsidiewijzer staat een actueel overzicht van welke gemeentes wel nog subsidie geven bij de aanschaf van zonnepanelen. Ook zijn er nog een aantal andere regelingen, die de installatie van zonnepanelen aantrekkelijk maakt.

Subsidie zonnepanelen

Sinds 2013 is de landelijke aankoopsubsidie op zonnepanelen opgeheven, omdat zonnepanelen zo winstgevend worden geacht dat een subsidie niet langer nodig is. Sommige gemeentes hebben daarentegen hun eigen regelingen. Voor zonneboilers kun je wel altijd nog een subsidie, de Investeringssubsidie Duurzame Energie, aanvragen door het hele land. Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat van warm water. Zo kun je douchen op zonne-energie.

De Investeringssubsidie Duurzame Energie

Wel wordt er gesproken over het toepassen van De Investeringssubsidie Duurzame Energie bij de installatie van zonnepanelen op scholen, zorginstellingen en andere midden en kleine bedrijven in Nederland. Deze subsidieregeling zou eind 2020 moeten ingaan. De randvoorwaarde is wel dat deze bedrijven een kleinverbruikersaansluiting hebben en dus niet in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie.

De andere regelingen

Je krijgt dan wel geen subsidie bij de aankoop van je zonnepanelen als woningeigenaar, maar kunt wel gebruikmaken van het terugvragen van de btw op de aankoopprijs en installatie. Dit doe je bij de Belastingdienst. Daarnaast kun je ook gebruikmaken van de salderingsregeling, wanneer je jouw stroom aan het net levert.

BTW terugvragen van de aankoopprijs en installatie

Als je zonnepanelen geïnstalleerd hebt, kun je de btw van de aanschafprijs en installatie terugvragen bij de Belastingdienst. Hierbij is het wel zaak dat je stroom levert aan het net. Particulieren die stroom leveren aan het net worden namelijk beschouwd als kleine ondernemers. Dientengevolge kunnen zij gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR). Het terugbetaalde bedrag bedraagt bijvoorbeeld zo’n €700 tot €900 bij een set van twaalf zonnepanelen. Hieronder volgt een tabel van de precieze terugvorderingen.

Hoeveelheid panelen Aanschafsprijs BTW teruggave
8 4156 721
13 6274 1089
16 6004 1260
18 7700 1337
20 8402 1458
21 8808 1529

Zo gaat BTW terugvorderen in zijn werk

In een aantal stappen heb je de btw van je zonnepanelen gemakkelijk teruggevraagd:

  • Meld je bij de Belastingdienst aan als kleine ondernemer
  • Hierna ontvang je een btw-aangifte over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht.
  • Door aangifte te doen vraag je de btw terug van je zonnepanelen
  • De Belastingdienst stort het teruggevraagde bedrag terug op je aangegeven rekening

Laat je je zonnepanelen installeren, dan is het vaak zo dat de installateurs de btw-aangifte op zich nemen. Je kunt ook de btw-teruggave uitbesteden aan degene, die jouw belastingpapieren in orde maakt.

Levering stroom aan het net

Heb je zonnepanelen aangeschaft, bespaar je flink op je energiekosten. Je kunt aan je zelf opgewekte groene stroom ook een extra cent verdienen door je overschot aan energie terug te leveren aan het net. De terug geleverde energie wordt nu verrekend met je energieverbruik: het zogenaamde salderen. Vanaf 2023 zal deze salderingsregeling geleidelijk aan verdwijnen, omdat de verbruikte stroom belangrijker zal worden dan de geleverde stroom.

Subsidie Zuid-Holland

Woon je in provincie Zuid-Holland, dan kun je nog gebruikmaken van een subsidieregeling, die loopt tot en met december 2023. Dit geldt voor de plaatsing van grote hoeveelheden zonnepanelen op onrendabele daken. De provincie Zuid-Holland kondigde dit in mei 2020 aan. De totale capaciteit van het zonnepanelen project moet ten minste vijftien kilowattpiek bedragen, waarbij de subsidieaanvrager oftewel eigenaar oftewel pachter of andere rechthebbende van het dak moet zijn. De subsidie bedraagt €2500, wanneer de eigenaar zijn dak beschikbaar stelt voor bijvoorbeeld een energiecoöperatie. Plaatst de dakeigenaar de panelen voor eigen gebruik, ontvangt hij €80 per gerealiseerde kilowattpiek.

Subsidie in België

De Vlaamse minister van Energie heeft juist 32 miljoen euro uitgetrokken voor de plaatsing van duurzame zonnepanelen door particulieren. Hierbij bedraagt het maximale subsidiebedrag €1500. De subsidie kan aangevraagd worden van 1 januari 2021 en loopt tot eind 2024 voor bestaande woningen met een bouwaanvraag voor 2014. Zonder subsidies moet je rekenen op een terugverdientijd van zeven á negen jaar. De groenstroomcertificaten en de groene leningen voor zonnepanelen zijn inmiddels wel afgeschaft.

Subsidie in Duitsland

In Duitsland werd een hoge subsidie toegekend aan mensen, die zonnepanelen op hun woning installeerden. Mede hierdoor is Duitsland koploper waar het gebruik van groene stroom betreft. Dankzij de hoge premie en de voordelen van het zelf opwekken van energie was het voor Duitsers zeer interessant om zonnepanelen te installeren. De zonnepanelen zijn al goedkoper om te installeren dan in bijvoorbeeld Nederland, maar ook de aanschafprijs is in een korte tijd terugverdiend. De laatste jaren is Duitsland de subsidie voor zonnepanelen af aan het bouwen, wat je terugziet aan de terugloop van de aankoop van zonnepanelen.

Comments for this post are closed.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Jouw situatie is uniek, dus de specialist die je inhuurt moet maatwerk leveren. Wil je zeker zijn van de beste prijs voor de beste kwaliteit? Zorg dan dat je eerst vergelijkt, want de prijzen kunnen aanzienlijk verschillen. Vraag bij ons gratis en vrijblijvend offertes aan en bespaar tot 30%